PROJECT DETAIL

View more projects

Business Town

โครงการบิซิเนททาวน์ ซิตี้พาร์ค ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น บางพลี จ.สมุทรปราการ มูลค่างานมากกว่า 100,000,000.00 บาท กำลังดำเนินการ