PROJECT DETAIL

View more projects

โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด

โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด พื้นที่ก่อสร้าง 2,700 ตรม. อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มูลค่าโครงการ 27,500,000.00 บาท กำลังดำเนินการ